Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin tức sự kiện

Than Uông Bí gặp mặt các kỹ sư trẻ

 Ngày 17/7/2021, Công ty than Uông Bí tổ chức gặp mặt 170 kỹ sư trẻ các chuyên ngành: Khai thác, Xây dựng, Cơ điện Mỏ, Điện công nghiệp, Tự động hóa và Trắc địa, Địa chất Mỏ hiện đang làm việc tại Công ty.

 

Lãnh đạo Công ty quán triệt Chương trình hành động triển khai nghị quyết chuyên đề số 165- NQ/ĐU ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Công ty tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty đã thông qua Chương trình hành động triển khai nghị quyết chuyên đề số 165- NQ/ĐU ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Công ty về phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong tổ chức và quản lý sản xuất giai đoạn 2020-2025.

Than Uông Bí gặp mặt các kỹ sư trẻ

Các kỹ sư trẻ tham dự tại buổi gặp mặt

Ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe và giải đáp ý kiến của các kỹ sư trẻ, đồng thời sẵn sàng tạo môi trường, cơ hội để các kỹ sư trẻ phát huy năng lực, trở thành các nhân tố chủ chốt trong sản xuất của đơn vị và Công ty, đặc biệt trong công cuộc đẩy mạnh đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa.

Buổi gặp mặt góp phần hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực của Than Uông Bí có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Nguồn Truyền thông Than Uông Bí


Các tin liên quan