Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin tức sự kiện

CÔNG BÓ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sáng ngày 09/3/2020, tại Hội trường tầng 7 Công ty Than Uông Bí – TKV. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Tại Quyêt định số 386/QĐ – TKV ngày 06/03/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí: Nguyễn Văn Yên – Giám đốc Công ty Than Uông Bí – TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu – TKV kể từ ngày 10/03/2020 thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Tại Quyết định số 388/QĐ – TKV ngày 06/03/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí : Phạm Hồng Thái – Phó trưởng ban Kỹ thuật – Công nghệ mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty Than Uông Bí – TKV kể từ ngày 10/03/2020, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

 

 

Nguồn Ban truyền thông Công ty


Các tin liên quan