Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Thông tin tuyên truyền

CÔNG TY THAN UÔNG BÍ – TKV TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO HỖ TRỢ XÂY NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT”

      Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Đông triều. 

 

 

Ngày 13/12 vừa qua Công ty than Uông Bí – TKV cùng UBND thị xã Đông triều tổ chức khánh thành và bàn giao hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho 3 gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đơn thân  trên địa bàn Thị xã. Việc chăm lo giúp đỡ người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống nhân ái và trách nhiệm của toàn xã hội.

 

 

Với số tiền 150 triệu đồng Công ty Than Uông Bí – TKV hỗ trợ cho 3 gia đình sẽ là những động lực cho các hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong Tỉnh Quảng Ninh.

 

                  

 

 

Nguồn Ban truyền thông Công ty


Các tin liên quan