Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin trong ngành

Báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn năm 2019

 Trong các ngày từ 04 - 06/12/2019 tại vùng Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả và Hà Nội, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức nghe báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn; chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2019.


 
Dự chỉ đạo có Thường trực, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; địa bàn tỉnh Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo, các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tham dự. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch, Phạm Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị.

Báo cáo hoạt động công đoàn kỳ này có sự đổi mới cơ bản về hồ sơ và hình thức nhận xét, chấm điểm qua việc các đơn vị chuyển nội dung theo yêu cầu của Công đoàn TKV tổng hợp, xem xét trước. Tại hội nghị, sau khi các đơn vị báo cáo, tự chấm điểm, Ban Tổ chức Công đoàn TKV tổng hợp chung; Thường trực, các Ban chuyên đề nhận xét; đơn vị báo cáo giải trình và thống nhất điểm chấm cụ thể.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 được công đoàn các đơn vị báo cáo đầy đủ theo yêu cầu; tại hội nghị các đơn vị chủ yếu nêu những điểm mới đã được triển khai thực hiện tốt; khó khăn bất cập và những đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn, Công đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh.

Với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Liên đoàn dự hội nghị đã thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những đóng góp của TKV với sự phát triển của tỉnh; sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; tiếp thu, trả lời một số vấn đề có liên quan đến người lao động trong Tập đoàn TKV. Thường trực và các Ban Công đoàn TKV đã trao đổi, đánh giá các hoạt động theo chuyên đề phụ trách năm 2019, một số nội dung nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo và năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đã biểu dương cố gắng nỗ lực của công đoàn các đơn vị trực thuộc trong năm 2019, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TKV đã góp phần vào hoàn thành toàn diện kế hoạch sản SXKD của Tập đoàn; chia sẻ những khó khăn tại các đơn vị có tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hạ Long, các đơn vị địa chất, dịch vụ.. Về hoạt động công đoàn, năm 2019 Công đoàn TKV đặt ra17 chương trình và cơ bản đã hoàn thành tốt như: Việc phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua sản xuất đạt kết quả tốt, dự kiến năm 2019 sẽ đạt sản lượng than nguyên khai sản xuất trên 40 triệu tấn, các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tiền lương tính đến hết 11 tháng tăng so với kế hoạch gần 5%, khối sản xuất than đạt 13 triệu đồng/người/tháng;chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, điều trị dưỡng sức, tham quan nghỉ mát được quan tâm thực hiện tốt; công tác an toàn, hoạt động của mạng lưới An toàn VSV có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành áp dụng Đề tài quản lý tâm lý lao động cho người lao động, đặc biệt tháng 4 và tháng 11 Tập đoàn không để sảy ra TNLĐ chết người; các hoạt động lớn được quan tâm thực hiện tốt, có sức lan tỏa cao như chương trình Vinh quang thợ mỏ trong Tháng công nhân, Ngày truyền thống thợ Mỏ 12/11, vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động, Tháng công đoàn tham gia quản lý công tác an toàn, Hội  thi ATV giỏi..; các hoạt động nghiệp vụ công đoàn được đổi mới, mang lại hiệu quả chung trong thực hiện nhiệm vụ Công đoàn TKV năm 2019.

Tuy nhiên trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại các cấp công đoàn và các đơn vị vẫn còn hạn chế, tồn tại, đó là: Còn đơn vị còn khó khăn trong SXKD, ảnh hưởng đến việc làm đời sống người lao động; những vướng mắc trong công tác đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp; một số công đoàn trực thuộc thực hiện chất lượng công việc, tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu...

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị công đoàn các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể, đó là: Tiếp tục đổi mới, lựa chọn hoạt động theo hướng thực chất, khẳng định vị trí vai trò, nâng tầm của tổ chức công đoàn, cụ thể: Tiếp tục tham gia quản lý với cơ quan chuyên môn, phấn đấu kết thúc năm 2019 TKV sản xuất 41 triệu tấn than, tiêu thụ trên 45 triệu tấn; phối hợp sắp xếp tổ chức, quản lý nguồn nhân lực; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng người lao động; phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác ATVSLĐ; tích cực kiểm tra; giám sát quản lý về tiền lương, phân phối thu nhập, tăng lương, thực hiện thang bảng lương mới; tiếp tục chăm lo điều kiện, môi trường làm việc; phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua; chăm lo chu đáo Tết cho NLĐ, tổ chức tốt Tết thợ mỏ 2020; chuẩn bị công tác tổng kết năm 2019, hội nghị người lao động năm 2020 đạt kết quả; tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; các hoạt động nghiệp vụ công đoàn, hội thi, hội thảo chuyên đề...

Với kết quả công đoàn các đơn vị đã thực hiện năm 2019; phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả của Công đoàn TKV đã đặt ra, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 sẽ tiếp tục được đổi mới, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng TKV và các đơn vị phát triển bền vững.

Nguồn Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV


Các tin liên quan