Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin trong ngành

ảng ủy Than Quảng Ninh triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 

Vừa qua, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa IV mở rộng sơ kết công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019, Đảng ủy TQN đã triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; đảm bảo an toàn, chu đáo, trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và CNVC đối với sự thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ V tổ chức trong 02 ngày, dự kiến ngày 20-21/5/2020 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Các nội dung chính của đại hội: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TQN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TQN khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hiểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm lỳ 2020-2025.

Kế hoạch cũng đã phân công công tác chuẩn bị cho các tiểu ban của đại hội, cơ quan tham mưu, giúp việc cũng như tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ chung, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nguồn http://www.vinacomin.vn


Các tin liên quan