Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Thông tin tuyên truyền

CÔNG TY THAN UÔNG BÍ – TKV THAM GIA HỘI THAO KỸ THUẬT CẤP CỨU MỎ BÁN CHUYÊN - TKV NĂM 2019.

 Trong các ngày từ 25-27/9/2019, tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - VINACOMIN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2019.

 Hội thao Cấp cứu mỏ bán chuyên - TKV được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và đây là lần thứ 11 Hội thao Cấp cứu mỏ bán chuyên được TKV tổ chức.

Tham gia Hội thao năm nay có 14 Đội Cấp cứu mỏ bán chuyên, các đội tham gia Hội thao thực hiện các nội dung thi bao gồm 03 khoa mục: Tìm kiếm cứu nạn, thủ tiêu sự cố xảy ra trong hầm lò; Y tế - Sơ cứu ban đầu; Xử lý tình huống giả định sự cố trên sơ đồ đối với Đội trưởng Đội CCM bán chuyên.

Trong đó, khoa mục “Xử lý tình huống giả định sự cố trên sơ đồ đối với Đội trưởng Đội CCM bán chuyên” là một nội dung mới trong Hội thao năm nay nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng chỉ huy cho Đội trưởng Đội CCM.
 Sau 03 ngày tổ chức, được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, sự chuẩn bị chu đáo của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin với sự nỗ lực của CBCNV Công ty. Công ty than Uông Bí – TKV đã đạt giải 3 toàn đoàn.

Với tinh thần quyết tâm cao của các Đội Cấp cứu mỏ bán chuyên trong việc thực hiện các khoa mục, Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên TKV năm 2019 đã thành công tốt đẹp, và đảm bảo công tác an toàn.

Nguồn truyen thông công ty


Các tin liên quan