Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động

Đảng ủy Công ty Than Uông Bí – TKV sơ kết công tác Quý II

Ngày 13/7/2019, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty Than Uông Bí – TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý II, triển khai nhiệm vụ Quý III/2019; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Than Quảng Ninh. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Đán – Bí thư Đảng ủy Công ty, tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, trưởng các tổ chức đoàn thể Công ty, Bí thư các chi bộ và các đồng chí đảng viên được khen thưởng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền thường trực Đảng ủy Công ty, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy đã công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 04 đảng viên; trao tặng giấy khen, kèm theo tiền thưởng đối với 08 cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền từ năm 2014 đến năm 2018; chia tay và chúc mừng 02 đồng chí Bí thư chi bộ nghỉ hưu và chuyển công tác trong tháng 6,7/2019. Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Lê Khắc Đán – Bí thư Đảng ủy đã lên tặng hoa, trao quà và phát biểu chúc mừng các đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh – Phó bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2019; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp theo nội dung Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Kiên – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh QN về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh QN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Đán – Bí thư Đảng ủy Công ty đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu và chỉ đạo, kết luận một số nội dung quan trọng của Đả ng ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III/2019.

 

Nguồn Đảng Ủy Công ty


Các tin liên quan