Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Thông tin tuyên truyền

Công ty Than Uông Bí – TKV tiếp tục cải thiện điều kiện đi lại cho thợ lò

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân làm việc trong hầm lò.

Trong Quý IV năm 2018 Công ty than Uông Bí – TKV đã đầu tư lắp đặt hệ thống chở người bằng cáp treo trong hầm lò tại khu vực ( Hạ My - Hoành Bồ) Công ty than Uông Bí – TKV.

Sau 3 tháng tích cực triển khai thi công lắp đặt đến hết tháng 12 năm 2018 công trình đã hoàn thành xong và đảm bảo đủ điều kiện, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo biện pháp, tiến độ, an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công và được cục KTAT - Bộ Công Thương cấp phép và đồng ý đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2019.

 

 

Công trình thiết bị chở người bằng cáp treo trong hầm lò khu vực( Hạ My - Hoành Bồ ) Công ty than Uông Bí - TKV sau khi đưa vào sử dụng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, giảm thơi gian đi lại, tăng năng suất lao động đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt

Nam và Công ty than Uông Bí – TKV đến người lao động góp phần động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với Công ty.

Nguồn Ban truyền thông Công ty


Các tin liên quan