Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Sự kiện tiêu biểu

Công ty Than Uông Bí – TKV tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 06/4/2018, Đại hội Công đoàn Công ty than Uông Bí lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2018 - 2023: “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động”.

Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV, đại biểu Trưởng các Ban Công đoàn TKV; Đ/c Đỗ Thị Ninh Hường - P.Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đại biểu LĐLĐ thành phố Uông Bí, đại diện Công đoàn Vùng Miền tây, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB Công ty và 180 đại biểu xuất sắc thuộc 58 Công đoàn bộ phận trong  Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận thông qua báo cáo của BCH đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã quyết nghị phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 với mục tiêu tổng quát là: Vận động CNVCLĐ đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, thực hiện tốt công tác AT - VSLĐ; đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập hợp đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của Công ty và đóng góp vào kết quả, thành tích chung của Công đoàn TKV. Trong nhiệm kỳ tới, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn của Công ty tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ SXKD của Công ty, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, cùng chuyên môn chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đồng thời, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu, cơ giới hóa, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, chăm lo xây dựng lực lượng lao động có trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần xây dựng Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí tham gia Ban Chấp hành công đoàn Công ty khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 19 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Một số hình ảnh Đại hội.

 

Nguồn www.thanuongbi.vn


Các tin liên quan