Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Sự kiện tiêu biểu

Công ty than Uông Bí tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy Ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

  Thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính Trị(Khóa XI) “Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992”. Ngày 25/01/2013 Công ty than Uông Bí đã tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến CBCNVC về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Công ty, Các ban ngành đoàn thể Công ty, trưởng các phòng ban chức năng Công ty cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong tổ hợp Công ty. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Kế hoạch triển khai lấy ý kiến CNBCNV và người lao động về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trong tổ hợp Công ty than Uông Bí - Vinacomin. Theo đó, mục đích của việc lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mỗi cá nhân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.  

 

Về hình thức lấy ý kiến tùy theo điều kiện và tình hình thực tế tại các đơn vị để có hình thức triển khai cho phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực như: Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến; hoặc tổ chức các buổi hội thảo hoặc tọa đàm; hoặc gửi tài liệu để lấy ý kiến đối với từng cán bộ phòng ban, phân xưởng, tổ chức trong đơn vị và từng cá nhân; hoặc lấy ý kiến thông qua trang website nội bộ của đơn vị;… Đối tượng lấy ý kiến là toàn thể CBCNVC và người lao động trong tổ hợp Công ty. Công tác tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các cấp phải được hoàn thành trong tháng 1/2013.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tuyển – P.TGĐ(Trưởng ban chỉ đạo) các Công ty con, các xí nghiệp trực thuộc cần khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ.

 

Hãy nhấp chuột vào đây để xem "Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 "  

 

Hãy nhấp chuột vào đây để xem "Hiến pháp năm 1992".

Hãy nhấp chuột vào đây để xem "Bảng so sánh hiến pháp năm 1992  Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992".

Nguồn www.thanuongbi.vn


Các tin liên quan