Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Tin tức sự kiện

Chúc mừng sinh nhật CBCNVC Cơ quan Công ty tháng 08/2013

DANH SÁCH CBCNV CƠ QUAN CÔNG TY

 

SINH NHẬT THÁNG 8/2013 

 

 

Họ tên

Ngày SN

Tuổi

 

 

1- Nguyễn Văn Quân

2- Vũ Công Sử

3- Quyền Hồng Hà

4- Ngô Kim Cương

5- Phạm Hoài Vũ

6- Bùi Quốc Huy

7- Phạm Tiến Hiền

8- Nguyễn Hùng Sơn

04/08

05/08

06/08

12/08

17/08

18/08

25/08

26/08

36

37

33

36

38

34

35

50

 

 

 

 

  Chúc các đồng chí bước sang tuổi mới !

 

SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT

 

Nguồn


Các tin liên quan