Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tin tức - Sự kiện
Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam

CBCNV Công ty than Uông Bí - TKV tích cực hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN". Hãy nhấp chuột vào đây để biết hơn chi tiết về kế hoạch, thể lệ và đề cương, câu hỏi liên quan đến cuộc thi.

     1- Đề cương của cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"

     2- Câu hỏi của cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"

     3- Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN" trong công ty than Uông Bí - TKV

     4- Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN" trong công ty than Uông Bí - TKV

     5- QĐ thành lập BTC, BGK cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN" trong công ty than Uông Bí - TKV

 

 

Nguồn www.thanuongbi.vn


Các tin liên quan