Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 Tài liệu download
1

1- Tài liệu hướng dẫn Cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone truy vết tiếp xúc Covid-19

Tài liệu hướng dẫn Cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone truy vết tiếp xúc Covid-19
Dung lượng: 1,21 MB
2

1- Tai lieu huong dan su dung Ung dung Microsoft Teams trong hoc & hop

Dung lượng: 4,40 MB
3

2- Tài liệu hướng dẫn Gửi/Nhận các Video Clips tuyên truyền AT-VSLĐ trên mạng FTP Công ty

Dung lượng: 4,40 MB
4

2- Tài liệu hướng dẫn tải các file Video clips bản tin Vinacomin News từ trang Website của Tập đoàn TKV

Dung lượng: 212,28 KB
5

2-Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng PM nhật lệnh giao ca PX và PM Esoft lương

Dung lượng: 2,23 MB
6

3-Tài liệu hướng dẫn tải về file Danh bạ điện thoại nội bộ trên mạng Internet

Dung lượng: 309,87 KB
7

4- Tài liệu hướng dẫn tải về file Văn bản pháp quy từ "Kho văn bản tài liệu phổ biến pháp luật" trên mạng FTP Công ty

Dung lượng: 271,05 KB
8

File cài đặt trình duyệt "Cốc cốc“

File cài đặt trình duyệt "Cốc cốc“
Dung lượng: 48,67 MB
9

Hướng dẫn Tài liệu hướng báo cáo AT-VSLĐ qua mạng internet

Tài liệu hướng báo cáo AT-VSLĐ qua mạng internet
Dung lượng: 548,49 KB
10

Mẫu báo cáo AT-VSLĐ hàng tuần theo QĐịnh số 810/QĐ-TUB ngày 26/02/2016

Dung lượng: 48,00 KB
11

Mẫu soạn thảo văn bản - Công ty Than Uông Bí-VINACOMIN

Đây là mẫu văn bản soạn thảo do công ty Than Uông Bí quy định đối với các văn bản ban hành của công ty.
Dung lượng: 115,98 KB
12

Mẫu soạn thảo văn bản qui định thống nhât theo 776/QĐ-TUB ngày 02/4/2009

Qui định chung
Dung lượng: 115,98 KB
13

Phần mềm bỏ thuộc tính ẩn của file hay thư mục

Phần mềm bỏ thuộc tính ẩn của file hay thư mục
Dung lượng: 101,08 KB
14

Phần mềm diệt virus FLAME-"Removal Tool Dropper"

Phần mềm diệt virus FLAME-"Removal Tool Dropper"
Dung lượng: 14,98 MB
15

Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF.

Để đọc được các văn bản trên MIS, các máy cần phải cài đặt phần mềm hỗ trợ PDF. Hãy tải phần mềm này về sau đó giải nén và cài đặt lên máy vi tính để đọc văn bản.
Dung lượng: 5,52 MB
16

Phần mềm khắc phục mạng CC Get MAC Address v2

Phần mềm cho phép nhận biết được các địa chỉ IP, MAC, Getway để từ đó người quản trị có thể chẩn đoán nguyên nhân sự cố mạng
Dung lượng: Chưa Biết
17

Phần mềm Nén/giải nén WinZip 11.1 Pro

Phần mềm Nén/giải nén WinZip 11.1 Pro
Dung lượng: 8,96 MB
18

Tài liệu hướng dẫn lập và sử dụng hộp thư Gmail

Tài liệu hướng dẫn lập và sử dụng hộp thư Gmail
Dung lượng: 337,60 KB
19

Tài liệu Hướng dẫn Nhận và Gửi văn bản, Báo cáo trên hệ thống MIS -2018

Tài liệu Hướng dẫn Nhận và Gửi văn bản, Báo cáo trên hệ thống MIS -2018
Dung lượng: 820,51 KB
20

Tài liệu quy hoạch phát triển ngành than đến 2020 triển vọng 2030

Tài liệu quy hoạch phát triển ngành than đến 2020 triển vọng 2030
Dung lượng: 7,97 MB