Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

CÔNG TY THAN UÔNG BÍ TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Nhà thi đấu thể thao Công ty, Công ty than Uông Bí – TKV đã tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu “ 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”; Trao thưởng các danh hiệu thi đua Bộ Công thương, Tập đoàn