Lượt truy cập

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Đoàn TN Công ty than Uông Bí đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán

Nhằm bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn từ cấp chi đoàn trong các ngày 25 + 26/07/2014. Đoàn TN Công ty than Uông Bí đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn .