Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Xem nội dung giao việc trên Ca lệnh sản xuất

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

CÔNG TY THAN UÔNG BÍ – TKV SƠ KẾT CÔNG TÁC SXKD, AT-VSLĐ, TUYÊN...

Chiều ngày 10/4 vừa qua, Công ty than Uông Bí – TKV tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác SXKD, AT-VSLĐ, tuyên dương người lao động tiêu biểu năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.