Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Công ty Than Uông Bí: Hành trình 40 năm xây dựng và phát triển

Ngày 19/4/1979, Công ty Than Uông Bí - TKV được thành lập trên cơ sở quản lý trực tiếp toàn bộ các đơn vị sản xuất, xây dựng mỏ vùng Uông Bí và Đông Triều. Chặng đường 40 năm, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ phát