Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Tuổi trẻ Than Uông Bí hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, thanh niên Than Uông Bí lại sục sôi bầu nhiệt huyết, thể hiện ý trí, trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường nhập ngũ góp phấn nhỏ bé của bản thân bảo vệ Quê