Lượt truy cập

Thông báo tuyển dụng lao động nghề khai thác than hầm lò, cơ điện hầm lò

Chi tiết thông tin bán đấu giá cổ phần tại các Công ty cổ phần con

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Đoàn Thanh niên Công ty Than Uông Bí – TKV gắn biển đầu máy thanh...

Hòa trong không khí sôi nổi của CBCNV toàn Công ty đang ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2018, ngày 4/12, tại mặt bằng +37 Tràng Khê, ĐTN Than Uông Bí tổ chức lễ gắn biển đầu máy thanh niên tham gia quản lý,...